ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 

Счетоводство

 • Текущо начисляване и приключване на счетоводна отчетност по националните и международните стандарти;
 • Изготвяне на ДДС документи съгласно изискванията ЗДДС;
 • Изготвяне на всички платежни документи за разплащане с бюджета;
 • Изготвяне на три месечни отчети към БНБ;
 • Изготвяне на месечни и три месечни форми;
 • Годишно счетоводно приключване;
 • Изготвяне на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне на консолидирани годишни финансови отчети;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации, съгласно ЗКПО и ЗДДФЛ;
 • Изготвяне на статистически форми за НСИ;
 • Проверка и заверка на годишни финансови отчети от регистрирани одитори;
 • Представителство и защита пред данъчната администрация и всички държавни финансово контролни органи;